Is er een limiet hoeveel je mag gokken in een casino?

people gambling in a casino

Is er een limiet hoeveel je mag gokken in een casino?

Gokken kan een spannende en vermakelijke bezigheid zijn, maar het is belangrijk om bewust te zijn van de limieten die worden gesteld aan hoeveel je mag gokken in een casino. Zowel wettelijke als persoonlijke limieten spelen een cruciale rol in het reguleren van gokgedrag en het beschermen van spelers.

Belangrijkste Inzichten

 • Wettelijke limieten variëren per leeftijdsgroep, met strengere regels voor jongere gokkers tussen 18 en 23 jaar.
 • Bij het openen van een account bij een online casino moet een speler zelf limieten instellen, maar deze zijn vaak eenvoudig te omzeilen.
 • De Tweede Kamer pleit voor strengere en overkoepelende limieten om te voorkomen dat spelers van casino naar casino hoppen om limieten te omzeilen.
 • Nieuwe regels, zoals een vaste stortingslimiet van 700 euro per maand, worden ingevoerd om excessief gokgedrag tegen te gaan.
 • Voorstellen zoals die van de ChristenUnie richten zich op het instellen van overkoepelende speellimieten om gokproblemen effectiever aan te pakken.

De Rol van Wettelijke Limieten in Casino’s

Huidige Wetgeving

De huidige wetgeving in Nederland verplicht legale online casino’s om een preventiebeleid te hanteren waarbij spelers verplicht speellimieten moeten instellen. Bij het openen van een account moet de gebruiker zelf een aantal limieten instellen voordat hij kan beginnen met spelen. Dit omvat onder andere hoeveel uur per dag je maximaal in het online casino wil doorbrengen en met hoeveel geld je maximaal wil kunnen gokken.

Belangrijk om daarbij te beseffen is dat deze casino’s ook niet voldoen aan de zorgplicht die de huidige wetgeving de aanbieders van casinospelen oplegt. Dat houdt in: geen alarmbellen die afgaan bij overmatig gokgedrag, geen zelf in te stellen limiet en geen zicht op bedragen die worden vergokt.

Toekomstige Veranderingen

Experts wijzen op de mogelijke negatieve gevolgen van de introductie van zowel vaste stortingslimieten nu, als van overkoepelende speellimieten in de toekomst. Zo kunnen dergelijke regels in de praktijk leiden tot een vlucht van spelers naar illegale casino’s die niet onder het toezicht van de Ksa staan.

Impact op Spelers

De impact van deze wettelijke limieten op spelers kan aanzienlijk zijn. Spelers die zichzelf momenteel prima in de hand hebben met een zelf opgelegde stortingslimiet, zouden door een reeks van regelwijzigingen langzaam in de illegaliteit kunnen verdwijnen. Dit kan leiden tot een toename van gokproblemen en een vermindering van de effectiviteit van het preventiebeleid.

Persoonlijke Limieten en Zelfregulatie

Instellen van Limieten

Zo’n verplichte limiet is in het leven geroepen om gokkers tegen zichzelf te beschermen. De limiet voorkomt dat een klant helemaal opgaat in het spel en dan keuzes maakt waar hij later spijt van krijgt. Tegelijkertijd is gebleken dat de limieten niet waterdicht zijn: je bepaalt als klant immers uiteindelijk zelf je limiet, dus je kunt eenvoudig van tevoren een limiet van tientallen duizenden euro’s instellen.

Effectiviteit van Zelfregulatie

Regulus pleit dus voor een transparant, effectief proces dat spelers de verantwoordelijkheid toevertrouwt om zelf een bewuste, weloverwogen keuze maken. Door te vragen een eigen limiet in te stellen, ga je nadenken over je financiële draagkracht, hoeveel geld je maximaal wilt uitgeven aan gokken en wanneer het genoeg is geweest.

Een vaste stortingslimiet lost volgens Regulus Partners dus allerminst problemen op. Men betoogt zelfs dat “one-size-fits all limits do more to encourage customers to ‘game the system’ rather than moderate their behaviour.”

Voorbeelden uit de Praktijk

Inzage in je persoonlijke situatie moeten geven voor een hogere limiet vormt een behoorlijke inbreuk op iemands privacy. Met de voorgestelde maatregelen om limieten te verlagen en marketing aan banden te leggen, lijkt de balans door te slaan naar strengere regulering. Dit is begrijpelijk gezien de zorgen over gokverslaving onder met name jongvolwassenen. Tegelijkertijd waarschuwen critici dat een te streng beleid contraproductief kan werken.

Specifieke Limieten voor Jongere Gokkers

De wetgeving voor jongere gokkers, specifiek voor de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar, is strenger dan voor oudere spelers. Zij mogen maximaal 400 euro per maand verliezen. Dit is een maatregel om hen te beschermen tegen gokverslaving, aangezien uit onderzoek blijkt dat jongvolwassenen gevoeliger zijn voor verslavingen.

Voor jongvolwassenen gelden de volgende limieten:

Leeftijdsgroep Maximale Verlieslimiet per Maand
18-23 jaar 400 euro
24+ jaar Geen verplichte limiet

Daarnaast moeten gokkers tussen de 18 en 24 jaar een bewijs van inkomen kunnen tonen als zij meer dan 300 euro per maand willen storten.

Er zijn verschillende beschermende maatregelen ingesteld voor jongere gokkers:

 • Persoonlijk contactmoment: Als een jongere gokker zijn speellimiet wil verhogen tot boven de 350 euro per maand, moet er een persoonlijk contactmoment plaatsvinden.
 • Automatisch uitloggen: Spelers worden automatisch uitgelogd als ze hun speel- of tijdslimieten bereiken.
 • Vroegtijdige interventie: Bedrijven moeten jongere gokkers al aanspreken bij een limiet van 150 euro per maand.

Deze maatregelen zijn bedoeld om jongvolwassenen te beschermen en hun gokgedrag beter te reguleren.

De Invloed van Casino’s op Limieten

Casino’s Preventiebeleid

Het instellen van limieten is een verplicht onderdeel van het preventiebeleid van de legale online casino’s in Nederland. Bij het openen van een account op zo’n gokwebsite moet de gebruiker zelf een aantal limieten instellen voordat hij kan beginnen met spelen. Met deze instellingen geef je aan hoeveel uur per dag je maximaal in het online casino wil doorbrengen en met hoeveel geld je maximaal wil kunnen gokken. Dit is waardevol voor spelers, want iedereen die graag online een gokje wil wagen, wil dat op een veilig, betrouwbaar en oprecht platform doen.

Vergelijking Tussen Casino’s

Online casino’s gaan bovendien naar verwachting de nodige impact van de nieuwe vaste stortingslimiet merken als het gaat om hun marketing. Een casino kan zich momenteel onderscheiden richting mogelijke klanten met goede mogelijkheden om een eigen limiet in te stellen en een zorgvuldig proces om, samen met de speler, een goede limiet te kiezen. Dat is waardevol voor spelers, want iedereen die graag online een gokje wil wagen, wil dat op een veilig, betrouwbaar en oprecht platform doen.

Rol van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer vindt dat niet ver genoeg gaan. Een meerderheid vindt dat het nog steeds te makkelijk is om de speellimiet te verhogen. De limieten gaan bovendien gelden per online casino. Omdat er inmiddels 27 bedrijven met een vergunning zijn, kunnen mensen makkelijk van casino naar casino hoppen als hun limiet vol is.

Experts wijzen ondertussen op de mogelijke negatieve gevolgen van de introductie van zowel vaste stortingslimieten nu, als van overkoepelende speellimieten in de toekomst. Zo kunnen dergelijke regels in de praktijk leiden tot een vlucht van spelers naar illegale casino’s die niet onder het toezicht van de Ksa staan.

Gevolgen van Vaste Stortingslimieten

Nieuwe Regels en Hun Doel

De introductie van vaste stortingslimieten is bedoeld om gokverslaving tegen te gaan en spelers te beschermen tegen grote financiële verliezen. Deze limieten zijn een poging om verantwoord gokken te bevorderen. Echter, er zijn zorgen dat deze maatregelen niet altijd het gewenste effect hebben.

Effecten op Gokgedrag

Onderzoek heeft aangetoond dat vaste stortingslimieten gemengde resultaten opleveren. Sommige spelers passen hun gedrag aan en gokken minder, terwijl anderen manieren vinden om de limieten te omzeilen. Dit kan leiden tot een verschuiving naar illegale goksites, waar geen limieten gelden.

Kritiek en Discussie

Er is veel discussie over de effectiviteit van vaste stortingslimieten. Critici beweren dat een ‘one-size-fits-all’ benadering niet werkt en dat het beter zou zijn om gepersonaliseerde limieten in te voeren. Daarnaast zijn er zorgen dat strikte limieten spelers juist in de richting van ongereguleerde markten duwen.

De invoering van vaste stortingslimieten heeft zowel voor- als nadelen, en het is belangrijk om de balans te vinden tussen bescherming van spelers en het voorkomen van ongewenste neveneffecten.

Overkoepelende Speellimieten

Voorstellen van de ChristenUnie

De ChristenUnie heeft voorstellen gedaan voor overkoepelende speellimieten om gokverslaving tegen te gaan. Deze limieten zouden gelden voor alle casino’s samen, in plaats van per individueel casino. Dit betekent dat spelers niet meer dan een bepaald bedrag kunnen storten, ongeacht het aantal accounts dat ze hebben bij verschillende aanbieders.

Voordelen en Nadelen

De voordelen van overkoepelende speellimieten zijn onder andere:

 • Betere bescherming van spelers tegen gokverslaving
 • Minder kans op financiële problemen door gokken
 • Eenduidige regels voor alle aanbieders

Er zijn echter ook nadelen:

 • Mogelijke beperking van de vrijheid van spelers
 • Complexiteit in de implementatie en handhaving
 • Potentiële negatieve impact op de inkomsten van casino’s

Toekomstige Implementatie

Minister Weerwind heeft aangegeven dat een wetswijziging nodig is voor de invoering van overkoepelende speellimieten. Deze wijziging kan pas plaatsvinden nadat de huidige wet is geëvalueerd, wat dit jaar moet gebeuren. Een wijziging kan op zijn vroegst volgend jaar van kracht worden.

Ondanks dat de vaste stortingslimiet nog niet in werking is getreden, wordt in politiek Den Haag alweer gewerkt aan de vervolgstap: overkoepelende speellimieten. Dit markeert een duidelijke beweging naar striktere regulering van de online gokmarkt.

Conclusie

Het instellen van limieten in casino’s, zowel fysiek als online, is een cruciaal onderdeel van het preventiebeleid om gokverslaving en financiële problemen te voorkomen. Hoewel spelers vanaf 24 jaar momenteel nog veel vrijheid hebben in het bepalen van hun eigen limieten, zijn er steeds meer stemmen die pleiten voor strengere, overkoepelende limieten. De voorgestelde maatregelen, zoals een vaste stortingslimiet van €700 per maand en zelfs lagere limieten voor jongere spelers, zijn bedoeld om excessief gokgedrag tegen te gaan. Echter, de effectiviteit van deze maatregelen blijft een punt van discussie. Het is duidelijk dat er een balans moet worden gevonden tussen het bieden van vrijheid aan spelers en het beschermen van kwetsbare groepen tegen de risico’s van gokken.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn de wettelijke limieten voor gokken in Nederland?

In Nederland zijn er wettelijke limieten voor gokken, waaronder een maximale stortingslimiet van €700 per maand voor spelers van 24 jaar en ouder. Voor jongere spelers van 18 tot 23 jaar geldt een maximale verlieslimiet van €400 per maand.

Hoe kan ik mijn eigen goklimieten instellen?

Bij het openen van een account bij een legaal online casino in Nederland, moet je zelf limieten instellen voor hoeveel tijd en geld je wilt besteden. Dit is een verplicht onderdeel van het preventiebeleid.

Zijn de limieten voor jongere gokkers anders dan voor oudere gokkers?

Ja, jongere gokkers van 18 tot 23 jaar kunnen maximaal €400 per maand verliezen. Voor spelers vanaf 24 jaar geldt deze verplichte maximale verlieslimiet niet.

Wat is de rol van de Tweede Kamer bij goklimieten?

De Tweede Kamer speelt een rol in het vaststellen en aanpassen van goklimieten. Ze vinden bijvoorbeeld dat het nog te makkelijk is om speellimieten te verhogen en pleiten voor strengere regels.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe stortingslimieten voor spelers?

De nieuwe stortingslimieten, zoals de maximale storting van €700 per maand, zijn bedoeld om excessief gokgedrag en verslaving tegen te gaan. Dit kan echter ook leiden tot kritiek en discussie over de effectiviteit van deze maatregelen.

Wat zijn de voorstellen van de ChristenUnie met betrekking tot speellimieten?

De ChristenUnie stelt voor om een overkoepelende speellimiet in te voeren die niet verhoogd kan worden. Dit is bedoeld om te voorkomen dat spelers bij verschillende online casino’s hun limieten gemakkelijk kunnen verhogen.

Geef een reactie

Back To Top

Wat is je leeftijd?

We zijn verplicht te vragen naar je leeftijd. Antwoord alsjeblieft naar waarheid. Door uw keuze te maken bevestigt u dat u zich bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat u momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.